loading...

ES investicijos

kuriame lietuvos ateiti

Asociacija Vilniaus kino klasteris pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Audiovizualinės produkcijos ir paslaugų eksporto plėtra – VKK-6“ įgyvendinimo. Šis projektas yra skirtas projekto dalyvių produktų ir paslaugų pristatymui pasirinktose rinkose, eksporto apimčių didinimui bei naujų rinkų suradimui, taip pat aktyviai klasterio produktų ir paslaugų rinkodarai.

Projekto metu Vilniaus kino klasterio eksporto ekspertai sieks išplėsti savo įmonių tarptautinių rinkų geografiją, dalyvaujant didžiausiuose pasirinktų šalių tarptautiniuose renginiuose ir parodose.

Projekto vykdytojas ‒ Asociacija Vilniaus kino klasteris.

Projekto veiklose dalyvaus šie klasterio nariai: UAB ,,Artbox“, ,,Dansu“, ,,Ultra Nominum“, ,,Madstone“, ,,Europos kinas“, ,,Cinevera“, ,,Cineskopė Rental“, ,,Cineeffects Studio“, ,,Editos kastingas“ ir VšĮ ,,Kino pasaka“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“.

Projekto vertė – 534.709,24 Eur, skirtas finansavimas ‒ 318.263,91 Eur.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Comments are off for this post