ATEITIES VISUOMENĖS INSTITUTAS

TRUMPAI

Viešoji įstaiga, orientuota į visuomenės gerovės kūrimą. Misija – per institucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ugdyti tarpdisciplininių tyrimų kultūrą Lietuvoje, skatinant inovacijų diegimą kultūrinių ir kūrybinių industrijų ir darnaus vystymosi srityse.

DAUGIAU INFORMACIJOS