Vilniaus kino klasterio branda ir vadybos kokybė Europos klasterių analizės sekretoriato (angl. European Secretariat for Cluster Analysis…

PLAČIAU