Ateities visuomenės institutas atliko mokslinį taikomąjį tyrimą ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) raiška kūrybinių ir…

PLAČIAU