Projektas “Vilniaus kino klasterio (VKK) laboratorijos plėtra – VKK-4″ yra ketvirtasis Vilniaus kino klasterio (VKK) plėtros etapas, kuris skirtas ne tik kurti inovatyvias technologijas audiovizualinių paslaugų pramonėje pasinaudojant MTEP, tačiau taip pat siekiama skatinti Lietuvos, kaip inovatyvios kino ir visos audiovizualinės pramonės centro paslaugų plėtrą, pritraukiant vietos bei užsienio kūrybinių industrijų atstovus.

Projekto metu bus sukurtos keturios naujos technologijos siekiant optimizuoti ir pagerinti audiovizialinių gaminių gamybą. Technologijos apima: LED ekrano naudojimą filmavimo fonams vietoje „žalio ekrano“, dinaminių kamerų judėjimo sinchronizavimas su virtualios realybės turiniu LED ekrano fone ir kitais elektromechaniniais įrenginiais; 3D skanavimas – virtualios realybės sukūrimas ir įkėlimas į foninį LED ekraną; ir, realaus laiko vartotojo sąveika su virtualios realybės objektais nesančiais LED ekrane. Technologijos palengvins audiovizualinių produktų gamybą filmavimo procese tiriant ir išsprendžiant virtualios realybės ir realaus laiko panaudojimo kino, reklamų ir kt. vaizdo produkcijos suderinamumą.

Projekto vykdytojas ‒ UAB ,,VKK Plius”.

Projekto veiklas vykdys ir šie klasterio nariai: UAB ,,Cinevera“, UAB ,,Cineskopė Rental“, UAB ,,Videoprojektai LT“, UAB ,,Madstone“, SIA ,,Arkogints“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-02 ,,Inoklaster LT“.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 603 213,31 Eur, skirtas finansavimas ‒ 392 088,65 Eur.

Projekto tikslas – skatinti VKK klasterio narių bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.

Projekto uždavinys – išplėsti klasterio MTEPI veiklų spektrą.

Projekto veikla – MTEPI laboratorijos įrengimas.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta MTEPI veikloms vykdyti būtina įranga: kompiuterinės įrangos komplektas, LED lempų apšvietimo komplektas, LED ekrano komplektas, Optikos komplektas, skaitmeninės kameros komplektas, filmavimo įrangos komplektas.

Comments are off for this post