research-icon

„Vilniaus kino klasterio“ inovacijų technologijų panaudojimo KKI paslaugų sklaidai regionuose tyrimas

2014-12-30

2014 m. gruodžio mėnesį buvo užbaigtas pusę metų trukęs UAB „Vilniaus kino klasterio“ inovacinių technologijų panaudojimo KKI paslaugų sklaidai regionuose tyrimas, parengtas gavus dalinį Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos finansavimą.
Šiandien kino teatrai veikia trijuose didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, bei tik septyniuose regioniniuose miestuose: Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Palangoje, Gargžduose (Gargždų kino teatro rekonstrukcija baigta 2014 m. rudenį). Taigi, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis apie gyventojų skaičių (2013 m.), likusi visuomenės dalis, t.y. daugiau nei pusė šalies gyventojų (52 proc.), neturi galimybės savajame mieste nueiti į kino teatrą.
Matome, kad Lietuvoje egzistuoja didžiulė atskirtis tarp didžiųjų miestų ir regionų kultūros paslaugų, tarp jų ir kino, prieinamumo. Tai lemia prastesnę rezidentų gyvenimo kokybę, mažina vietovės, kaip gyvenamosios, laisvalaikio ir kultūrinės edukacijos aplinkos, patrauklumą. Siekiant pritaikyti esamą infrastruktūrą – kultūros centrus – multifunkciniam panaudojimui įdiegiant modernią skaitmeninę kino įrangą, ir buvo inicijuotas inovacinių technologijų panaudojimo KKI paslaugų sklaidai regionuose tyrimas.
Įgyvendinant tyrimą buvo taikyti skirtingi tyrimo metodai: statistinių duomenų analizė, telefoninė potencialių kultūros objektų apklausa, kokybinė ekspertinė kultūros objektų infrastruktūros analizė, pusiau struktūruotas kokybinis interviu, kiekybinė apklausa (pritaikyta skirtingoms grupėms: tiriamų miestų gyventojų apklausa ir mokyklų vadovų apklausa). Tyrimo metu buvo įvertinta kultūros centrų situacija socialiniame bei technologiniame kontekste, nustatytas investicijų, reikalingų centralizuotos kino sistemos įdiegimui šalyje, poreikis, įvertintas švietimo įstaigų pasirengimas naudotis kino kultūros produktais kaip vienu iš neformalaus ugdymo metodų, ištirtas regionų gyventojų poreikis kino produktams ir paslaugoms, ištirtas finansinis investicijų atsiperkamumas bei pateiktos reziumuojančios išvados.
Šio tarpdisciplininio tyrimo rezultatai bus naudojami inicijuojant nacionalinį regionų kultūros infrastruktūros įveiklinimą, investuojant į inovatyvias skaitmenines technologijas, pritraukiant nacionalines, ES ir privačias lėšas. Numatomas įgyvendinti projektas yra kompleksinių veiksmų visuma, kurio metu būtų siekiama sukurti save išlaikančią skaitmenizuotą audiovizualinę sistemą regionuose. Ši autonominė sistema leistų užtikrinti nacionalinio ir europinio kino sklaidą, atitinkančią Europa Cinemas tinklo reikalavimus. Įgyvendinus šiuos kultūros objektų skaitmenizavimo tikslus, atsivertų galimybės centralizuotai transliuoti kino bei kitą audiovizualinę kultūrinę, edukacinę, komercinę produkciją iš vienos būstinės (numatomos Vilniuje) į visus Lietuvos regionų kultūros objektus, kuriuose būtų įdiegtos skaitmeninės technologijos.
Tyrimą parengė ir atliko VšĮ Ateities visuomenės institutas pagal UAB „Vilniaus kino klasteris“ užsakymą.

Parengė: Edita Anglickaitė, VšĮ Ateities visuomenės institutas