Projektas ,,Audiovizualinės produkcijos ir paslaugų eksporto plėtra – VKK-3“  yra  trečiasis Vilniaus kino klasterio (VKK) plėtros etapas, kuris skirtas paskatinti kartu veikiančius klasterio narius įsitraukti  į  tarptautines tinklų grandines, rasti savo produkcijai, paslaugoms naujas rinkas ir auginti pardavimų apimtis esamose eksporto rinkose. 

Projekto metu bus vykdoma VKK paslaugų ir produktų rinkodara. Klasterio narių ekspertai vykdys eksporto rinkų ir partnerių paiešką, produktų ir paslaugų pristatymą tarptautiniuose renginiuose. Per dvejus projekto metus numatoma vykti į  60 komandiruočių 16-oje pasaulio šalių dalyvauti tarptautinėse industrijos parodose, tiksliniuose susitikimuose. Projektu siekiama išlaikyti ir stiprinti pozicijas esamose rinkose, diversifikuoti produktų realizaciją ir mažinti verslo riziką bei ieškoti naujų nišų lietuviškai audiovizualinei produkcijai.

Projekto vykdytojas ‒ UAB ,,Artbox“.

Projekto partneriai: UAB ,,Dansu“, VšĮ ,,Kino pasaka“, UAB ,,Hipė“, UAB ,,Madstone“, SIA ,,Arkogints“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto  ,,Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 ,,Verslo klasteris LT“.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 245 834,48 Eur, skirtas finansavimas  144 589,14 Eur.

Comments are off for this post